Mening over de Bibliotheek

De Bibliotheek is er om alle inwoners, ongeacht achtergrond, inkomen of andere verschillen, een plek te geven waar ze kunnen komen voor inspiratie, plezier en zelfontwikkeling. Dit kunnen we realiseren door ondersteuning van de gemeenten, andere organisaties, subsidies en eigen inkomen. Met deze partijen werken wij samen aan onze gezamenlijk culturele en maatschappelijke doelen. Dit werk doen wij om de Bibliotheek voor bezoekers, leden en inwoners te verbeteren. Een belangrijk aspect van de Bibliotheek blijven verbeteren is onderzoek doen naar meningen over de Bibliotheek. De resultaten van de onderzoeken uit 2020 beschrijven we hieronder.

Bezoekers maar geen lid

In 2020 is er onderzoek gedaan naar mensen van 16 jaar en ouder die zelf geen lid zijn van de Bibliotheek, maar deze wel hebben bezocht in de afgelopen 12 maanden. Deze bezoekers zijn positief over de Bibliotheek, maar kennen de Bibliotheek vooral vanwege haar traditionele aanbod: boeken en andere materialen lenen. In 2020 hebben wij dit aanbod onder de aandacht gebracht door onze BiebKraam, boekje vol persoonlijke ankedotes, en meer. Dit werk blijven wij ook voortzetten.

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat bezoekers die geen lid zijn een lidmaatschap zien zitten als er meer en flexibeler vormen van lidmaatschappen beschikbaar zijn. In 2020 hebben we daarom gekeken naar verschillende lidmaatschappen. Daar is de startpas uitgekomen, een pas zonder abonnementskosten waarmee je gebruik kan maken van de Bibliotheek en haar diensten. Deze wordt in 2021 geïntroduceerd.

“Heerlijk om heen te gaan, lekker relaxt, gezellig, informatief en veel te doen.”

Deelnemer onderzoek

Jongeren en jong volwassenen bereiken

Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren (13 t/m 18 jaar), die geen lid zijn, een verouder beeld hebben van de Bibliotheek. Daartegenover staat dat ze grotendeels wel een positieve associatie hebben met de Bibliotheek. Ze zien de Bibliotheek als een plek voor rust en inspiratie, gebaseerd op herinneringen van vroeger. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat het wegnemen van functionele barrières, zoals abonnementskosten, aantrekkelijk is voor jongeren. Ook hier zijn we een traject voor gestart en verwachten in 2021 een speciaal abonnement voor jongeren beschikbaar te stellen.

De impact van corona

15 maart 2020 moesten onze vestigingen hun deuren sluiten vanwege de coronacrisis. We zijn direct gestart met het bedenken en opzetten van creatieve mogelijkheden als compensatie voor het wegvallen van een deel van onze dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat leden tevreden zijn over de communicatie rondom de coronamaatregelen en de Bibliotheek. Dit zagen we ook terug in reacties op onze nieuwsbrief. Voor driekwart van de bibliotheekleden is het beeld van de Bibliotheek onveranderd ten opzichte van het beeld dat men had voor de coronacrisis. Tijdens de sluiting werd de Bibliotheek gemist en werd de cruciale rol van de Bibliotheek extra bevestigd.

“Positief, omdat ik via de mail op de hoogte gehouden werd en gestimuleerd werd om digitaal boeken te lezen of luisteren.”

Deelnemer onderzoek